Kim thu sét
Kim thu set Dynasphere ERICO

-Interceptor INTMKIV-SS:Bán kính bảo vệ 100m -Dynasphere D/S GOLD MK3:Bán kính bảo vệ 120m -Dynasphere D/SMKIV-SS:Bán kính bảo vệ 120m -Thiết bị đếm sét LEC-IV -Cáp thoát sét 7 lớp ERICO -Bộ xử lý đầu trên UTKIT/A -Bộ xử lý đầu dưới TKIT/A -Ống thùy tinh 2m FRP/2M/BLACK -Khớp nối I/LCOUPL -Cọc mạ đồng D16, 2.4m

-Nước sản xuất (Pháp)
-Bán kính bảo vệ từ 100m-120m

Thông số kỹ thuật

kim thu sét ingesco, kim thu sét liva, kim thu sét pulsar, kim thu sét cổ điển, kim thu sét ese, kim thu sét pulsar 18, kim thu sét stormaster, giá kim thu sét

Giá