Kim thu sét
Kim thu sét KEC

Kim thu sét KEC


-Nước sản xuất :Hàn Quốc
-Bán kính bảo vệ từ 43m-105m
-Giá thay đổi tùy theo bán kính bảo vệ của kim
-Có kèm theo phụ kiện

-K-0:Bán kính bảo vệ:43m -K-1:Bán kính bảo vệ:69m -K-2:Bán kính bảo vệ90m -K-3:Bán kính bảo vệ115m -Thiết bị đếm sét K-500 -Thiết bị đẳng thế MH-VE

Thông số kỹ thuật
Giá