Kim thu sét
Kim thu sét CUAJE

Kim thu sét hiện đại hiệu CUAJE

Mã số: CUAJE 3.1 - CUAJE 6.3
Giá: Liên hệ
Đơn vị tính: Bộ

- Nước sản xuất : China

- Bán kính bảo vệ 50 --> 106m.
- Hiện đang cung cấp 5 model chính của kim là : CUAJE 3.1, CUAJE 3.3, CUAJE 4.3, CUAJE 5.3 và CUAJE 6.3

  Giới thiệu
  - CUAJE 3.1 (khớp đồng) : bán kính bảo vệ 50m
- CUAJE 3.3 (khớp đồng) : bán kính bảo vệ 75m
- CUAJE 4.3 (khớp đồng) : bán kính bảo vệ 85m
- CUAJE 5.3 (khớp đồng) : bán kính bảo vệ 95m
- CUAJE 6.3 (khớp đồng) : bán kính bảo vệ 106m
Thông số kỹ thuật
Giá