Kim thu sét
Kim thu sét Prevestron2
Kim thu sét hiện đại Prevestron2

Mã số: TS 2.10

- Nước sản xuất : PHÁP
- Bán kính bảo vệ từ : 43m - 107m
- Giá thay đổi tuỳ theo bán kính bảo vệ của kim

  Giới thiệu
  **** Bán kính bảo vệ của kim như sau :
- Model TS 2.10, bán kính bảo vệ : 43m.
- Model TS 2.25, bán kính bảo vệ : 65m.
- Model TS 3.40, bán kính bảo vệ : 84m.
- Model TS 4.50, bán kính bảo vệ : 95m.
- Model TS 6.60, bán kính bảo vệ : 107m.
Thông số kỹ thuật
Giá