Thiết bị PCCC
Máy bơm điện chữa cháy Pentax

Máy bơm chữa cháy Pentax

Đơn vị tính: Cái

- Sản phẩm được ứng dụng trong lĩnh vực: Bơm cứu hoả, phòng cháy chữa cháy...
- Thời gian bảo hành: 12 tháng

Thông số kỹ thuật

Máy bơm chữa cháy Pentax hiện có các model chính:
+ Model: U 5V-200/7T; HP = 2; Q = 1.8 - 8.4 m3/h; H = 73.6 - 12.5 m
+ Model: U 5V-300/10T; HP = 3; Q = 1.8 - 8.4 m3/h; H =103.9 - 21.0 m
+ Model: U 7V-400/8T; HP = 4; Q = 2.4 - 9.6 m3/h; H = 95.1 - 33 m

+ Model: CM 32-160C; HP = 2; Q = 4.5 - 21 m3/h; H = 24.7 - 14.1m
+ Model: CM 32-160B; HP = 3; Q = 6 - 24 m3/h; H = 28.5 - 14.8 m
+ Model: CM 32-160A; HP = 4; Q = 6 - 27 m3/h; H = 36.4 - 22.3 m
+ Model: CM 40-160A; HP = 5.5; Q = 9 - 39 m3/h; H = 35.6 - 25.4 m
+ Model: CM 40-200B; HP = 7.5; Q = 9 - 39 m3/h; H = 47.0 - 33.4 m
+ Model: CM 40-200A; HP = 10; Q = 9 - 42 m3/h; H = 57.8 - 43.9 m
+ Model: CM 40-250B; HP = 15; Q = 9 - 42 m3/h; H = 74.6 - 56.0 m
+ Model: CM 40-250A; HP = 20; Q = 9 - 42 m3/h; H = 90.4 - 76.0 m
+ Model: CM 50-160B; HP = 7.5; Q = 21 - 78 m3/h; H = 30.5 - 16.8 m
+ Model: CM 50-160A; HP = 10; Q = 21 - 78 m3/h; H = 37.0 - 24.5 m
+ Model: CM 50-200B; HP = 15; Q = 24 - 72 m3/h; H = 51.0 - 32.0 m
+ Model: CM 50-200A; HP = 20; Q = 24 -78 m3/h; H = 58.1 - 38.8 m
+ Model: CM 50-250C; HP = 20; Q = 27 - 78 m3/h; H = 70.8 - 50.5 m
+ Model: CM 50-250B; HP = 25; Q = 27 - 78 m3/h; H = 78.0 - 58.3 m
+ Model: CM 50-250A; HP = 30; Q = 27 - 78 m3/h; H = 89.5 - 71.7 m
+ Model: CM 65-125B; HP = 7.5; Q = 21 - 12.3 m3/h; H = 30 - 120 m
+ Model: CM 65-125A; HP = 10; Q = 24.8 - 15 m3/h; H = 30 - 132 m
+ Model: CM 65-160B; HP = 15; Q = 42 - 144 m3/h; H = 34.6 - 21.1 m
+ Model: CM 65-160A; HP = 20; Q = 42 - 144 m3/h; H = 40.6 - 29.8 m
+ Model: CM 65-200C; HP = 20; Q = 54 - 132 m3/h; H = 44.8 - 32.0 m
+ Model: CM 65-200B; HP = 25; Q = 54 - 132 m3/h; H = 49.5 - 38.0 m
+ Model: CM 65-200A; HP = 30; Q = 54 - 144 m3/h; H = 56.7 - 44.0 m
+ Model: CM 65-250B; HP = 40; Q = 54 - 144 m3/h; H = 79.5 - 48.5 m
+ Model: CM 65-250A; HP = 50; Q = 54 - 156 m3/h; H = 89.5 - 54.0 m
+ Model: CM 80-160D; HP = 15; Q = 66 - 180 m3/h; H = 25.6 - 14.6 m
+ Model: CM 80-160C; HP = 20; Q = 66 - 180 m3/h; H = 29.6 - 16.4 m
+ Model: CM 80-160A; HP = 30; Q = 72 - 225 m3/h; H = 37.9 - 22.9 m
+ Model: CM 80-200A; HP = 50; Q = 96 - 240 m3/h; H = 59.6 - 46.1 m

kim thu sét ingesco, kim thu sét liva, kim thu sét pulsar, kim thu sét cổ điển, kim thu sét ese, kim thu sét pulsar 18, kim thu sét stormaster, giá kim thu sét, cắt lọc sét 3 pha, cắt lọc sét 1 pha, thiết bị cắt lọc sét, tủ cắt lọc sét, chống sét, chống sét lan truyền đường nguồn, chống sét lan truyền đường tín hiệu, hệ thống chống sét lan truyền, chống sét lan truyền là gì, chống sét van, cọc tiếp địa, chống sét lan truyền schneider, chống sét lan truyền citel,
thiết bị chống sét đường nguồn, chống sét đường nguồn 1 pha, bình chữa cháy co2, bình chữa cháy abc, bình chữa cháy co2 mt3, bình chữa cháy mfz4, bình chữa cháy bột, bình chữa cháy tự động, bình chữa cháy mt3, bình chữa cháy bột khô

Giá